‘รมต.ศธ.’ รัฐบาลใหม่ ต้องเข้าใจ-ให้ความสำคัญการศึกษาไทย

‘รมต.ศธ.’ รัฐบาลใหม่ ต้องเข้าใจ-ให้ความสำคัญการศึกษาไทย

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเผยตัวเลขการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าเรียน พบว่า มีจำนวนผู้สมัครมากขึ้น สาเหตุจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เด็กสมัครได้หลายที่ ในขณะเดียวกันยังพบว่านักเรียนโรงเรียนเอกชนจำนวนมาก ลาออกไปสมัครเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.เนื่องจากผู้ปกครองขาดสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะยังอยู่ในช่วงของการรับนักเรียน แต่จากการสอบถามเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนสังกัด สพฐ.บางส่วน ย้ายมาเรียนโรงเรียนเอกชนเช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้คลี่คลายลง ผู้ปกครองมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงส่งลูกกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเอกชน โดยพบว่าหลายโรงเรียนรับเด็กได้มากขึ้น ขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยเฉพาะชั้นอนุบาล และชั้นประถม ส่วนระดับมัธยม ขยายห้องเรียนน้อย จำนวนเด็กคงที่ เพราะอัตราการเกิดลดลง

“เท่าที่ดูสถานการณ์ของโรงเรียนเอกชน ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะผู้ปกครองมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย โดยบางโรงเรียนรับเด็กเต็มแล้ว และไม่รับเพิ่ม ภาพรวมยังไม่พบปัญหาในเรื่องการรับนักเรียน คงต้องรอให้โรงเรียนแต่ละแห่ง สรุปข้อมูลการรับเด็กเพื่อดูภาพรวมทั้งหมดร่วมกันอีกครั้ง ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะทางโรงเรียนเอกชนทำงานประสานเรื่องการรับนักเรียนกับ สพฐ.อยู่ตลอดเวลา” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาการขาดสภาพคล่องที่โรงเรียนเอกชนประสบอยู่นั้น คิดว่าแต่ละแห่งสถานการณ์น่าจะดีขึ้น โดยทุกโรงเรียนอยู่ในช่วงการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ส่วนตัวอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องใดเป็นพิเศษนั้น ตอนนี้ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ คงต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลใหม่

“โรงเรียนเอกชนอยากได้รัฐบาลที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ส่งคนที่มีความรู้ และเข้าใจการศึกษา มาเป็นรัฐมนตรี และอยากให้ผลักดัน ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม โดยเฉพาะคุณภาพเด็ก ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ และการดูแลที่ทั่วถึง เท่าเทียมกับเด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาล ส่วนคุณภาพครูนั้น โรงเรียนเอกชนเองให้การสนับสนุน แต่หากเป็นไปได้ ก็อยากให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับการดูแลใกล้เคียงกับครูโรงเรียนรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสอน เป็นต้น” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ medprepsouth.com

แทงบอล

Releated